Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΛΑΤΗ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣΜετά από προσπάθειες του προέδρου μας, ήρθε σήμερα το πρωί, ο αγροτικός
γιατρός στο χωριό μας, που είχε σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο γιατρός θα έρχεται μία φορά τον μήνα, και συγκεκριμένα, την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα. Ο χώρος του ιατρείου θα είναι το κοινοτικό γραφείο, αφού πρώτα καθαρίστηκε πάλι από το πρόεδρο μας.
ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ. 2/5/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: