Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Προβλήματα εφαρμογής του αγροτικού εργόσημου

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 


Τα προβλήματα εφαρμογής του εργόσημου για την αγροτική εργασία (άρθρο 20 του Ν. 3863/10), συζήτησαν
με την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης και Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης.
Συγκεκριμένα, επισημάνθηκαν στην υπουργό τα προβλήματα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία, αλλά και το εύρος εφαρμογής του εργόσημου. Προτάθηκαν λύσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται οριζόντια οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στους απασχολούμενους στην αγροτική παραγωγή, οι οποίοι αμείβονται με εργόσημο. 
Επίσης, συζητήθηκε το θέμα που δημιουργείται από τη διαδικασία δήλωσης που γίνεται από τις Περιφέρειες και αφορά στον αριθμό των εργαζομένων ως εργατών γης για την κάλυψη των αναγκών μιας συγκεκριμένης περιοχής. 
Τέλος, παραδόθηκε στην υπουργό σχετικό υπόμνημα με τις επισημάνσεις και προτάσεις πιθανών λύσεων.

ΑΠΟ https://www.eleftheriaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: