Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Έρχεται το ηλεκτρονικό παράβολο! Οι νέες αξίες τους και πώς θα πληρώνονται

24.01.2017
- Τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα εντάσσονται προοδευτικά στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

- Όπως τονίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης το ηλεκτρονικό παράβολο θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης 

- Όλες οι λεπτομέρειες
 
Στην εποχή του ηλεκτρονικού παραβόλου μπαίνει -επιτέλους- η ελληνική Δικαιοσύνη!
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης από τις 22 Ιανουαρίου 2017 σε εφαρμογή του νόμου 4446/2016 τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη εντάσσονται προοδευτικά στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας ΠληροφοριακώνΣυστημάτων (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm).
Όπως τονίζει το υπουργείο Δικαιοσύνης το ηλεκτρονικό παράβολο θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης με στόχο να συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
Αξίες παραβόλων
Παράλληλα το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει πως οι αξίες των νέων παραβόλων, αυτές αναπροσαρμόστηκαν με στόχο τον εξορθολογισμό τους και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη. 

Ενδεικτικά αναφέρεται:


-Καταργείται το δικαστικό ένσημο για τις αναγνωριστικές αγωγές


-Το δικαστικό ένσημο για τις καταψηφιστικές αγωγές μειώνεται κατά 50% στις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών.


-Τα παράβολα έφεσης στην πολιτική δίκη, που πριν την ψήφιση του νόμου ανέρχονταν σε ύψος 200€, μειώνονται σε ποσοστό ακόμη και μεγαλύτερο από 60%.


-Τα παράβολα μήνυσης ή έγκλησης μειώνονται σημαντικά.


Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή ειδικού παραβόλου, εφόσον χορηγείται αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ιδιώτες διαδίκους σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις καθώς επίσης και από το ΤΑΧΔΙΚ (ΝΠΔΔ) όταν είναι διάδικος ("αναβολόσημο").

Πώς γίνεται η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου
Το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει πως για τη διευκόλυνση του κοινού διατίθεται εγχειρίδιο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και έκδοση κωδικού πληρωμής του. Τα στάδια της διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά και στον σύνδεσμο:

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html.


Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται με τους εξής τρόπους
1. Άμεσα με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών

2. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του, στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ.


Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τα παράβολα μέσω ΚΕΠ.


Τέλος, το υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει πως "παρατηρεί την πορεία εφαρμογής των νέων διαδικασιών και παραμένει σε ετοιμότητα συνεργασίας με κάθε εμπλεκόμενο φορέα για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων που θα εμφανιστούν αλλά δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει καμία αναστολή εφαρμογής του μέτρου".

ΑΠΟ http://www.newsit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: