Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΠΛΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣΨάχνοντας στο ιντερνέτ, βρήκα τα παρακάτω στοιχεία για το χωριό μας και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας

  

                 ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ - ΠΛΑΤΗΝομός : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                   Prefecture : MESSINIA


Επαρχία : ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                  Province : TRIFYLIA


Αυτοδιοικητική μονάδα : Κοινότητα                Community or Municipality:
Community


Κοινότητα ή Δήμος : Πλάτης             Name of Community or Municipality : Plati


Κωδικός οικισμού : 17414701                      Code of settlement : 17414701


Παλαιά ονομασία : Καναλουπού                    Old name : Kanaloupou


Ημερομηνία μετονομασίας : 18/5/1956          Date of renaming : 18/5/1956


ΦΕΚ : 125/1956                                         Official Journal : 125/1956


Νέα ονομασία : Πλάτη                                 New name :Plati


ΑΠΟ http://pandektis.ekt.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: