Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Οκτώ υποτροφίες από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2016


Οκτώ υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση προκηρύσσει και φέτος το Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017. Με την προκήρυξη αυτή οι υποτροφίες που έχει χορηγήσει σε
άπορους φοιτητές από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας με προεστώτα τον μητροπολίτη Χρυσόστομο, είναι 50.
Το χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 620.000 ευρώ.
Αναλυτικά δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': Χορηγούνται 4 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης Μεσσηνίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Χορηγούνται 2 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης Μεσσηνίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': Χορηγούνται 2 υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης Μεσσηνίας.
Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στη Γραμματεία του Ταμείου στη Μητρόπολη Μεσσηνίας: Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24100, Καλαμάτα, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 10 π.μ. - 12 μ., Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 5 - 7 μ.μ., Σάββατο 8 Οκτωβρίου 10 π.μ.- 12 μ. Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, η δε 8η Οκτωβρίου 2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Για επικοινωνία: 6937-482151, taamfimm@yahoo.gr. 
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
- Αίτηση (να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από τη Γραμματεία του Ταμείου.
- Απολυτήριο λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
- Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
- Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (πρωτότυπη).
Ακόμη:
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία ΔΟΥ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των 30 ετών) και γ) η καταγωγή και μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο).
- Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (πρωτότυπη). Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ούσα είναι κάτοικος της Μητρόπολης Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην ανωτάτη εκπαίδευση (πρωτότυπη).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την Γραμματεία του Ιδρύματος.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/φοιτήτρια. Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως τη λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

ΑΠΟ http://www.eleftheriaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: