Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Το 2021 θα παραδοθεί το Πάτρα - Πύργος!

Παρασκευή, 05 Αύγουστος 2016 

Το 2021, αν πάνε όλα καλά, θα παραδοθούν τα τμήματα του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος αφού το έργο κατασκευής θα ξεκινήσει του χρόνου, καθώς εκκρεμεί η κατάθεση του φακέλου που θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση.  Αυτό
αναφέρει ρεπορτάζ του ypodomes.com, σύμφωνα με το οποίο το τμήμα Βάρδα - Κυλλήνη μήκους 9 χιλιομέτρων θα δημοπρατηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά το ρεπορτάζ:  “Σε δημοπράτηση επίσημα βγήκε και η 4η εργολαβία του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος που περιλαμβάνει το τμήμα Βάρδα-Κυλλήνη μήκους 9 χλμ.
Το κόστος του έργου είναι 70.710.000 (ποσό με ΦΠΑ)και αφορά έργα από τη Χ.Θ. 37,5 μέχρι τη Χ.Θ. 46,5. Μέχρι σήμερα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος εργολαβία από τις 4 που έχουν βγει στον αέρα.
Ως ημέρα δημοπράτησης καθορίστηκε η 27 Σεπτεμβρίου 2016. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα επικρατήσει αυτή τη φορά, καθώς μέχρι τώρα στις 3 προηγούμενες εργολαβίες ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων Καλογρίτσα με εκπτώσεις που κυμάνθηκαν από 53%-57%.
Η διάρκεια του έργου είναι (όπως και στις 3 πρώτες εργολαβίες) 42 μήνες και πιθανή ολοκλήρωση θα είναι μέχρι το 2021.
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα περίπου χρόνο (πιθανόν μαζί και οι 8 εργολαβίες) καθώς εκκρεμεί η κατάθεση του Φακέλου Μεγάλου Εργου που θα ολοκληρωθεί και κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή του στο ΕΣΠΑ και το Ε.Π.ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:
(α) Αυτοκινητόδρομος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 37+500 μέχρι Χ.Θ. 46+500, μήκους 9 km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.
(β) Ανισόπεδος Κόμβος Κυλλήνης (Χ.Θ. 46+016).
(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι.
(δ) Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, τεχνικά έργα (Ανω και Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.
(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ημικατασκευασμένα τεχνικά (Ανω και Κάτω Διαβάσεις και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.
(στ) Εργασίες πρασίνου.
(ζ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.
Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Ανω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, αντλιοστάσιο, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.
Ο Κύριος του Εργου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 3 300 000 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών:
— για την διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού μήκους 3,50 km περίπου από τον Α.Κ. Κυλλήνης μέχρι την διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου και
— για την ανακατασκευή του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. μήκους 3 km περίπου”.

ΑΠΟ http://www.eleftheriaonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: