Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Σε απευθείας σύνδεση με το TAXIS αποδείξεις και τιμολόγια
Επανέρχονται τα τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις, ενώ μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ σύμφωνα με τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καπνικά προϊόντα.
Οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν συγκεκριμένα την επιβολή προστίμου 250 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 500 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας είχε ΕΠΕ με τζίρο πάνω από 1,5 εκ ευρώ ή ΑΕ. Τα ποσά αναμένεται να αναπροσαρμοστούν στα 100 -150 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 250 - 300 ευρώ για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία.
Τα πρόστιμα αυτά καταργήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου του 2015, ωστόσο επανέρχονται.
Σε άλλη τροπολογία που θα κατατεθεί στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και την υποχρέωση των επιτηδευματιών που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους φορολογικούς μηχανισμούς να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων.
Συγκεκριμένα θα επεκταθεί σε όλους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους τους επιτηδευματίες, ακόμα και αν δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή φορολογικούς μηχανισμούς, η υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων.
Και με το νέο καθεστώς όμως, για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δεν διαβιβάζει τα δεδομένα της, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

ΑΠΟ http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: