Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Ευχή πριν από το δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες
αυτόν, ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν.
 
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, οτι άγιος ει πάντοτε, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: