Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα της προσευχής μας;

Και δίκαιοι ακόμα να παρακαλέσουν τον Κύριο, δεν θα εισακουστούν...

Με δυο λόγια, η αποτελεσματικότητα της προσευχής μας εξαρτάται:
πρώτον, από το αν είμαστε άξιοι να λάβουμε ότι ζητάμε·
δεύτερον, από το αν προσευχόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού·
τρίτον, από το αν προσευχόμαστε αδιάλειπτα·
τέταρτον, από το αν για όλα καταφεύγουμε στο Θεό·
πέμπτον, από το αν ζητάμε εκείνα που είναι ωφέλιμα σ' εμάς.


Και δίκαιοι ακόμα να παρακαλέσουν τον Κύριο, δεν θα εισακουστούν... αν δεν πρέπει!

ΑΠΟ psigmataorthodoxias.blogspot.gr ,  http://www.vimaorthodoxias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: