Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΠΛΑΤΗ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ (ΦΩΤΟ)
Νέο έργο έγινε στην πάνω βρύση του χωριού μας. Πρόκειται για την προέκταση
του τσιμέντου στο κάτω μέρος, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση προς αυτή. Αξίζει να αναφέρω ότι τα έξοδα των υλικών για το σινάζι, αλλά και για το τωρινό τσιμέντο τα βάλανε συγχωριανοί μας, ενώ άλλοι έβαλαν την προσωπική εργασία. Περιμένουμε και τη δική σας βοήθεια, σε υλικά, εργασία ή οικονομική ενίσχυση όπως έχουνε κάνει αρκετοί.

ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ. 19/5/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: