Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Δήμος Τριφυλίας: Υγειονομική περίθαλψη ανασφαλίστων Υγειονομική περίθαλψη ανασφαλίστων

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία έκδοσης και θεώρησης βιβλιαρίων
ανασφαλίστων έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 908/Β/4.4.2016.
Τελική ημερομηνία εξέτασης από τις Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής και έκδοσης αποφάσεων επί αιτήσεων, που έχουν κατατεθεί για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας έχει οριστεί  η 04-04-2016.
Η Κοινωνική Υπηρεσία  ενημερώνει τους κατόχους βιβλιαρίων  και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για τη διατήρησή τους σε ισχύ έως τη λήξη τους. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε απόφαση ενημερώνονται ότι η αίτησή τους θα εξεταστεί με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016. Για το μεσοδιάστημα δικαιούνται πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ.
Εφεξής καταργείται με σχετική απόφαση η Δημοτική Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της Κ.Υ.Α139491/2006 και παύουν να κατατίθενται νέες αιτήσεις.

ΑΠΟ http://filiatranet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: