Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Πώς θα επιστρέφονται κατασχεθέντα ποσά από ακατάσχετες κοινωνικές παροχές

10/05/2018

 

 

Σύμφωνα με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο οφειλέτης ή ο συνδικαιούχος του λογαριασμού που είδε να κατάσχεται το ποσό θα καταθέτει μία τυποποιημένη αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι το ποσό προήλθε από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος/βοηθήματος που θεωρούνται ακατάσχεταΣυγκεκριμένη διαδικασία για την επιστροφή καταθέσεων που κατασχέθηκαν παρά το γεγονός ότι προέρχονταν από ακατάσχετα επιδόματα ή άλλες ακατάσχετες κατά το νόμο κοινωνικές παροχές ενεργοποιεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σύμφωνα με αυτή, ο οφειλέτης ή ο συνδικαιούχος του λογαριασμού που είδε να κατάσχεται το ποσό θα καταθέτουν μία τυποποιημένη αίτηση καταθέτοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι το ποσό προήλθε από καταβολή προνοιακού ή άλλου κοινωνικού επιδόματος/βοηθήματος που θεωρούνται ακατάσχετα. Μεταξύ αυτών επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδομα θέρμανσης, και διατροφή ανηλίκου τέκνου.

Ο περιορισμός της κατάσχεσης, σύμφωνα με το έγγραφο των Οδηγιών που στάλθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, ισχύει και για τις περιπτώσεις που λήπτης της κοινωνικής παροχής είναι ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ένας απ' τους γονείς ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου.

Πολλές οι καταγγελίες


Η αυτοματοποιημένη διαδικασία από το ΚΕΑΟ ήλθε έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ο οποίος είχε γίνει δέκτης πολλών καταγγελιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη στις περισσότερες εξετασθείσες περιπτώσεις, «οι κατασχέσεις συντελέστηκαν εν αγνοία των δικαιούχων των ακατάσχετων παροχών. Για παράδειγµα, είτε ο οφειλέτης για τον οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση ήταν όχι ο δικαιούχος της ακατάσχετης παροχής αλλά συγγενής του ή άλλος τρίτος συνδικαιούχος στον δεσµευθέντα τραπεζικό λογαριασµό, είτε η ατοµική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη, που είχε ορθά καταχωρηθεί στα σχετικά µητρώα κατά τον χρόνο δηµιουργίας της οφειλής, αλλά στη συνέχεια έπαυσε να ισχύει.

Εξαιτίας δε της ανυπαίτιας άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των παροχών δεν είχαν δηλώσει ως ακατάσχετο τον κρίσιµο τραπεζικό λογαριασµό.


Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
ΑΠΟ https://www.protothema.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: