Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Πότε πρέπει να δέχεται το ΚΕΑΟ την επανένταξη του οφειλέτη σε παλιά ρύθμιση

Μαίρη Λαμπαδίτη 03/08/2017

 

 

Τι επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπουργείο Εργασίας για τις παλιές υποθέσεις ρύθμισης οφειλών 

Την ημέρα που τίθεται σε λειτουργία
η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρεμβαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη για παλιές υποθέσεις ρυθμίσεων οφειλών επισημαίνοντας στο υπουργείο Εργασίας πότε πρέπει να δέχεται την επανένταξη στη ρύθμιση οφειλετών που έχασαν το δικαίωμα από ασυνέπεια ή εξέπεσαν όπως υποστηρίζουν οι οφειλέτες αδικαιολόγητα.

Ο Συνήγορος έλαβε, από τα τέλη του έτους 2015 μέχρι σήμερα, πλήθος αναφορών από πολίτες που, παρότι εξέπεσαν αδικαιολόγητα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών τους προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι αιτήσεις τους για αναβίωση των ρυθμίσεών τους είτε δεν έγιναν δεκτές, είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις.

Ο Συνήγορος ανέλαβε να διαμεσολαβήσει για την επίλυση των επί μέρους ανά υπόθεση προβλημάτων, ενώ έστειλε παράλληλα και δύο ευρύτερου περιεχομένου έγγραφα προς το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά ο Συνήγορος επεσήμανε τα προβλήματα και πρότεινε τα εξής:

- Οι αιτήσεις επανένταξης στη ρύθμιση να γίνονται δεκτές όταν η απώλεια της ρύθμισης οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, σε σφάλμα της Διοίκησης ή πιστωτικού ιδρύματος ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή σε συγγνωστό σφάλμα του οφειλέτη.

- Σε κάθε περίπτωση όπου θα φαίνεται ότι συνέτρεξε λόγος απώλειας ρύθμισης, ο αρμόδιος ΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ να ενημερώνει τον οφειλέτη για τα σχετικά γεγονότα και να τον καλεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, οι δε έννομες συνέπειες της απώλειας της ρύθμισης να επέρχονται μόνον εάν και όταν είτε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή είτε οι αντιρρήσεις του οφειλέτη απορριφθούν εγγράφως.

Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney

ΑΠΟ http://www.protothema.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: