Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΠΛΑΤΗ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ.
Πρίν λίγες ημέρες, έγινε ο καθαρισμός των νεκροτεφείων από τα χορτάρια. Το
κόστος το πλήρωσε η εκκλησία
 

ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ. 4/6/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: